Verzenden & retourneren

Defecten en niet complete zendingen

1. Wat moet ik doen?

U meldt het defecte of niet complete product aan bij ‘Scholtens Werkplek’. Dit kunt u doen door middel van een mailtje naar info@scholtenswerkplek.nl
N.B! Een aantal fabrikanten levert zelf retourservice en garantie-afhandeling, waarvoor u direct met hen contact kunt opnemen. Leest u hiervoor de informatie bij uw product of informeer bij onze afdeling verkoop!

2. Wat is de volgende stap?

Na ontvangst van uw e-mail nemen wij uw aanvraag in behandeling. Wij streven er naar om u uiterlijk de volgende werkdag een formulier met daarop het retour-nummer (RMA) te mailen. Vervolgens kunt u het product terugsturen. Het RMA-nummer formulier is 14 dagen geldig.

3. Waar moet ik aan denken bij het terugsturen?

Het is heel belangrijk dat u het product compleet, in de onbeschadigde originele verpakking terugstuurt. Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport. Tenzij anders vermeld, dient een afgedrukte kopie van de retourbevestiging (via fax of e-mail door ‘Scholtens Werkplek’ naar u gestuurd).

Producten terugsturen naar:
Scholtens Werkplek
IJburglaan 467
1087 BE Amsterdam

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, vervalt de garantie. Indien het product onzorgvuldig is verpakt kunnen kosten voor herverpakking en reparatie worden doorberekend. Indien de fout aan onze kant ligt (niet compleet artikel of niet werkend bij ontvangst), kunnen de artikelen kosteloos worden opgestuurd. In overige gevallen zijn de kosten voor verzending voor uw rekening. U bent dan zelf verantwoordelijk voor eventuele schade of vermissing tijdens transport naar ons magazijn. Dit kan niet worden verhaald op onze transportverzekering.

4. Wat gebeurt er als ik het product heb teruggestuurd?

Na ontvangst van een door u verzonden product sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail. Wij behouden ons het recht voor alle aangeboden producten te laten controleren om te bepalen of de klacht-/storingsmelding terecht is. Indien de opgegeven klacht/storing niet wordt geconstateerd, worden onderzoekskosten ad. € 74,- in rekening gebracht, vermeerderd met verzendkosten en eventuele kosten die door derde partijen aan ons worden berekend.

5. En hoe lang moet ik dan wachten?

Dat hangt af van de situatie. Er zijn 3 varianten:

5.1  Bij ontvangst blijkt de apparatuur niet te werken. Hiervoor komen producten in aanmerking die bij ingebruikname, direct na ontvangst, defect zijn en waarvoor de fabrikant een regeling kent. Deze zogenaamde “DOA-regeling” (Dead On Arrival) houdt in dat bij binnenkomst van het geretourneerde product wordt vastgesteld of het product terecht als DOA is gemeld. Bij acceptatie als DOA door de fabrikant wordt direct een nieuw product gestuurd. Mocht het product echter niet in aanmerking komen voor deze regeling, wordt automatisch de normale garantieprocedure van kracht. Dit geldt ook voor producten waarvoor de fabrikant geen DOA-regeling kent. Let op! Indien u een nieuw product besteld voordat het defecte product als DOA is geaccepteerd doet u dit op eigen risico.

5.2. De apparatuur vertoont defecten binnen de garantieperiode. Wij hanteren voor al onze producten de fabrieksgarantie vanaf het tijdstip van onze aflevering. Binnen deze periode nemen wij de kosten van de garantie-afhandeling op ons, zoals beschreven in de leveringsvoorwaarden van de NOVAKA. Geretourneerde producten worden door de fabrikant gerepareerd. Bepaalde defecte producten worden direct omgeruild, zonder dat wij kosten in rekening brengen. De doorlooptijd bedraagt gemiddeld 3 weken, te berekenen vanaf de dag dat wij het product van u in ontvangst hebben genomen. Defecte producten waarvoor de fabrikant on-site garantie geeft, kunt u aanmelden, waarna zo spoedig mogelijk een afspraak voor een reparatie op locatie zal worden gemaakt. De doorlooptijd van een on-site garantie-afhandeling bedraagt 1 tot 3 dagen (afhankelijk of er onderdelen besteld moeten worden), berekend vanaf de dag van aanmelding.

5.3. De apparatuur vertoont defecten buiten de garantieperiode. Deze afhandeling geldt voor producten die buiten de garantietermijn van de fabrikant vallen, niet bij ons aangekocht zijn of buiten garantie vallen wegens onzorgvuldig gebruik of onzorgvuldige verpakking voor transport naar ons. Vooraf worden alle kosten door middel van een schriftelijke prijsopgave voor akkoord aan u voorgelegd. Bij het niet akkoord gaan van de prijsopgave worden onderzoekskosten ad. € 74,- doorberekend, vermeerderd met verzendkosten en eventuele kosten die door derde partijen aan ons worden berekend. Ook hier bedraagt de doorlooptijd 3 weken, te berekenen vanaf de dag dat wij het product van u in ontvangst hebben genomen.

Overige retouren

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat u een verkeerd artikel ontvangt, of reeds geannuleerd heeft en het artikel niet meer wenst te ontvangen.

1. Wat moet ik doen?

U meldt binnen 5 werkdagen na factuurdatum het te retourneren product aan bij ‘Scholtens Werkplek’. Dit kunt u doen door middel van een retouraanvraagformulier, dat u volledig dient in te vullen,  of door middel van een mailtje naar info@scholtenswerkplek.nlwaarin u aangeeft welk product u retour wilt sturen en waarom.

2. Wat is de volgende stap?

Na ontvangst nemen wij uw aanvraag in behandeling. Na goedkeuring van uw aanvraag voorzien wij u binnen 48 uur per e-mail van een retourformulier met een RA-nummer, het zogenaamde Retour Acceptatie Nummer. Vervolgens kunt u het product terugsturen. Het RA-nummer is 5 dagen geldig. Indien wij niet akkoord gaan met uw aanvraag, ontvangt u een e-mail met de reden van afwijzing. Artikelen welke speciaal voor u besteld zijn, worden nooit teruggenomen.

3. Waar moet ik aan denken bij het terugsturen?

Indien wij een fout gemaakt hebben (verkeerde artikelen geleverd), worden de artikelen bij u opgehaald. Wij nemen in die gevallen contact met u op om een datum af te spreken. In overige gevallen draagt u zelf zorg voor de verzending. Alle geretourneerde producten dienen voor ons voor wederverkoop geschikt te zijn. Het is daarom heel belangrijk dat u het product compleet, in de originele, onbeschadigde en ongeopende verpakking terugstuurt naar:

Scholtens Werkplek
IJburglaan 467
1087 BE Amsterdam

Retourzendingen die niet voldoen aan deze criteria kunnen wij niet in ontvangst nemen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade of vermissing tijdens transport naar ons magazijn. Dit kan niet worden verhaald op onze transportverzekering. Voor terugname van goederen wordt 10% kosten in rekening worden gebracht (met een minimum van € 12,50), indien de vergissing niet bij ons ligt.

4. Wat gebeurt er als ik het product heb teruggestuurd?

Afhankelijk van de reden van retournering krijgt u binnen 10 werkdagen (na binnenkomst product) een gehele of gedeeltelijke creditering van de factuur van het product.

Winkelmand

Je winkelwagen is leeg